LIÊN HỆ

🏠Nhà thuốc Đức Long

📍Địa chỉ: 117 Lacasta, Khu Đô Thị Văn Phú - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội

☎️Số điện thoại: 0975 595 616, 0974560017

💌Email: nhathuocduclong90@gmail.com