Hệ thống cửa hàng

  1. Cơ sở 1: Nhà thuốc Đức Long - 117 Lacasta, Khu Đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội